Personvern-erklæring

Servicemannen Pål Vangsøy her under navnet Kameraverkstedet behandler personopplysninger i forbindelse med servicereparasjoner utført her hos oss. 

Denne erklæringen inneholder informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger om deg:

Fordi det er helt nødvendig for at produktet som er mottatt til service skal kunne knyttes til deg som kunde, eller butikk. Vi samler inn navn, epost, telefonnummer, produkt og serienummer på produktet. Hvis produktet mottas via post lagrer vi også adresse, postnummer og sendingsnummer inn. Opplysningene lagres i en reparasjonsdatabase som bare Servicemannen På Vangsøy AS har tilgang til og de deles ikke til andre. Personopplysninger brukes også i vårt regnskapssystem, da de danner grunnlag for faktura.

2. Sletting:

Alle personopplysninger vil bli slettet da det ikke er behov for de lenger, eller hvis kunden ønsker dette. Ønsker du å vite hvilke opplysninger vi har lagret om deg i vår database, vennligst ta kontakt med oss.

Oslo 15.12.2021

Kjære kunder:

Alt har sin tid. Min tid her i Pilestredet går mot slutten, bygningen skal rives for å gi plass til boliger. Å forsøke å finne et nytt sted i Oslo med gunstige leiepriser er ikke lett så inntill videre har jeg bestemt å avvikle virksomheten i den målestokk jeg har nå.

Det kan være at jeg etter sommeren finner det mulig å fortsette å reparere, da med et noe mindre antall merker enn i dag, det vil jeg i såfall meddele på denne siden.

Oslo 28.04.2022: NB! Jeg har ikke kapasitet til å ta imot flere reparasjoner i Pilestredet, da min tid er fullbooket ut mai. 

Oslo 26.05.2022: NB! servicer som ikke blir hentet innen 10. juni blir kondemnert/brukt til deler/solgt, alt etter hva som er hensiktsmessig.

Lettest og raskest kommunikasjon med meg er som mange har oppfattet: epost til service@kameraverkstedet.no eller 95728969.

Mvh

Pål Vangsøy